Aspekt prawny

Budowa elektrowni wiatrowej wymaga pozwolenia na budowę uzyskanego w Starostwie Powiatowym. Nie jest to żaden problem – my na budowę własnego wiatraka, uzyskaliśmy pozwolenie bez żadnych trudności. Zdarza się (otrzymaliśmy informacje od klientów), że na małe elektrownie wiatrowe najczęściej Starostwa Powiatowe nie wymagają żadnych uzgodnień). Również zakład energetyczny nie wymaga żadnych uzgodnień odnośnie użytkowania elektrowni wiatrowej, która zasila wydzielony odbiornik (np. grzałkę w centralnym ogrzewaniu lub w bojlerze – nie może być połączone na sztywno pod sieć elektryczną budynku). W przypadku podłączenia do sieci elektrycznej budynku przez inwerter, wymagana jest zgoda zakładu energetycznego. Nie powinno to sprawiać żadnych trudności, gdyż energetyka ma obowiązek podłączyć instalację do sieci (Prosument: mikroinstalacja do 40 kW).

Więcej informacji można znaleźć m.in. na stronie: Mała Elektrownia